Naše zaveze

Naše zaveze

CSR je naravni del našega pristopa

Pristop DRUŽBE GRAINES VOLTZ je sestavni del strateškega projekta skupine.


Družba CSR več kot pravno obveznost namaka vso dejavnost podjetja v logiki globalne uspešnosti in ustvarjanja vrednosti, ki se deli z zainteresiranimi stranmi.

Raznolikost, BIO in kratek stik

Naše stranke vse bolj skrbi njihov vpliv na okolje ter zdravje in kakovost živilskih izdelkov.


V skladu s tem smo usmerili svoje dejavnosti, razvoj kratkih stikov, ekoloških proizvodov in urbanih kmetij. Da ne omenjam sortne raznolikosti, ki je ena naših glavnih prednosti.


Dva ključna cilja:

  • Trajnost naših podjetij
  • čim bolj prispevati k komercialnem uspehu naših strank.

Naša ekološka zavezanost

Močno prepričanje vodi ekipo VOLTZ Maraîchage ; da kmetijstvo jutrišnjega dne zahteva bolj zdravo prehrano, s spoštovanjem Človeka in narave. Leta 1998 je Serge Voltz izbral BIO.

več

Okolje in energija

Iskanje prihrankov energije in spoštovanja okolja sta med glavnimi merili odločanja podjetja GRAINES VOLTZ. V smislu virov je podjetje že na koncu sprejelo pristop stalnega izboljševanja, ki je namenjen optimizaciji njegove porabe.


Med glavnimi sekirami:

• Namestitev fotonapetostnih plošč na naših glavnih mestih.

• Obnovitev naše flote bencinskih ali hibridnih avtomobilov do leta 2023.

• Izvajanje ekološko odgovorne logistike.

Človek v središču projekta

Spoštovanje do ljudi je od začetka ena ključnih vrednot Graines Voltz. To seveda zahteva vzdrževanje pravega socialnega dialoga , pa tudi zaupanje in pozornost, ki se posveča vsakemu zaposlenemu.


Zavezani ohranjanju te dediščine in rasti, izvajamo proaktivno politiko razvoja spretnosti.


Netipično in avantgardno podjetje si prizadevamo zagotoviti, da bodo naši zaposleni imeli koristi od najboljših pogojev za uspeh v svojem poslanstvu (sodobna informacijska orodja, udobne pisarne, ...). Posebna pozornost je namenjena uravnoteženju dela/življenja in enakosti spolov